BIKE PENZION & APARTMÁNY -

BIKE PENZION - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

pro zajištění ubytování a jiných služeb

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem penzionu "Pod Hůreckým vrchem", se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje podepsáním objednávky. Smluvní vztah vzniká odevzdáním podepsané objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy nebo podepsáním v hotelové knize. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí.

2. Způsob objednávání a placení

Podpisem objednávky a zaplacením zálohy vzniká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných služeb za stanovené ceny. Záloha je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb (zaokrouhleno na celé stokoruny). Při složení zálohy zákazník obdrží na vyžádání předběžné potvrzení. Doplatek za pobyt, včetně případných dalších služeb, bude vyrovnán v recepci penzionu v průběhu pobytu.

3. Odpovědnost a reklamace

Provozovatel odpovídá za pravdivé a nezkreslené informování zákazníků. Případné reklamace je zákazník oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu a přímo u ubytovatele.

4. Pojištění

V cenách služeb zprostředkovaných poskytovatelem není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní odpovědnost.

5. Stornovací podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení písemného storna na adresu penzionu. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

  • do 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
  • od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 35 % ceny ubytování
  • od 14 do 2 dní před datem nástupu pobytu 75 % ceny ubytování
  • při stornu v době kratší než 1 den před nástupem nebo při nenastoupení pobytu 100 % ceny ubytování a 100 % ceny stravy prvního dne pobytu

Pokud bude za odhlášeného zajištěn náhradník a nebude přitom změněna objednávka (tedy ani cena), nebude stornopoplatek účtován.

6. Osobní data zákazníka

Zákazník podpisem objednávky potvrzuje svůj souhlas s uložením jeho osobních dat v databázi poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se zakázek zákazníka a informování o novinkách v penzionu maximálně 2x ročně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto "všeobecné podmínky" nabývají účinnosti dne 1. 5. 2006 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem. Zákazník se při odevzdání objednávky s těmito podmínkami seznámí a podpisem objednávky na ně přistupuje.

 

Copyright © 2007 Bike Penzion Pod hůreckým vrchem     WebDesign LESYCO GMA